Lidersiz İlk Parti

Ülkemizde lidersiz ilk resmi siyasi parti. Liderli devir sona erdi.

Otonom Teşkilatlanma

Kendi ilçemiz için çalışıyoruz. Kararları ortak akılla alıyoruz.

"Biz" Olmak

Aynı toprakta yaşayanlar, aynı gökyüzüne bakanlar, nasıl "biz"den başka olabilir ki?

Felsefe ve Kavramlar

Gezi Partisi temel referanslarını Gezi Parkı hareketinden alır.

1
1

GEZİ PARTİSİ KURULUŞ BİLDİRGESİ

Kuruluş Bildirgesi, Gezi Partisi’nin felsefesini anlatır. Tüm referanslarını Gezi Parkı’ndan alan Gezi Partisi yatayda örgütlenen ve lideri olmayan ilk siyasi partidir.

GEZİ PARTİSİ TÜZÜĞÜ

Gezi Partisi, Türkiye’nin en demokratik siyasi parti tüzüğüne sahiptir. Lideri veya başkanı seçilmeden halk tarafından yazılan bir tüzüktür.

GEZİ PARTİSİ PROGRAMI

Gezi Partisi Programı toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelmesi ile hazırlanmaktadır. Herkesin bir masa etrafında buluştuğu “merkez üstü” ilk partidir.

Kuruluş Bildirgesi

“Gezi Partisi, “DİN, DİL, IRK, MEZHEP, CİNSİYET ve İDEOLOJİ” gibi, farklılıkları, insani değerlerin önüne çıkarmayan, aksine “ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, ADALET ve BAĞIMSIZLIK” gibi, tüm insanlığın ortak değerlerini, en kutsal değerler olarak kabul eden kuruculardan oluşmaktadır.”

Bizler; Gezi Partisi kurucuları, Taksim Gezi Parkı’ndan başlayarak Türkiye’nin dört bir yanını saran eylemleri doğuran nedenleri doğru okuduğunu düşünen, bu nedenlerin ancak siyasal zeminde ortadan kaldırılabileceğine inanan ve toplumun tamamen farklı kesimlerinden gelen bireyleriz.

Gezi olayları, hepimizin yıllardır neden tepkisiz kaldığımızı sorgulamamıza neden olmuştur. Zihniyetleri, birbirinin aynı olan partilerden medet umduk. Hep birileri gelir düzeltir dedik. Ama o birileri hiç gelmedi, gelmeyecekti. Ve biz, o birilerinin kendimiz olduğunu fark ettik. Hepimiz artık biliyoruz ki, siyasetten uzak durmamız, şu an yaşadığımız çarpık ve haksız düzenin oluşmasına yol açtı. Sorumluluk almadık, seçtiklerimizden hesap sormadık.

Hepimizin birbirimizden farklı siyasi ve ideolojik düşüncelerimiz var. Zaten bu durum özgürlükçü demokrasinin bir gereğidir ve çok da doğaldır. Nasıl ki bu farklılıklarımıza rağmen özgürlük, demokrasi ve insan haklarına olan inancımız bizleri bir araya getirdiyse, bundan sonra da, siyasi kimliklerimizi ortak değerler etrafında birleştirerek, siyasi bir güç oluşturmamız gerekmektedir.

Gezi Partisi, “DİN, DİL, IRK, MEZHEP, CİNSİYET ve İDEOLOJİ” gibi, farklılıkları, insani değerlerin önüne çıkarmayan, aksine “ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, ADALET ve BAĞIMSIZLIK” gibi, tüm insanlığın ortak değerlerini, en kutsal değerler olarak kabul eden kuruculardan oluşmaktadır.

Gezi Partisi; tıpkı ülkemiz gibi, farklı kültürlerin, farklı düşüncelerin bir arada bulunduğu, “MERKEZ ÜSTÜ” bir partidir. Rakibimiz çarpık siyasi yapı ve dolayısı ile onun yaratmış olduğu sistemdir. Arkamızda, hiçbir güç, sermaye, lobi, kurum veya kuruluş yoktur. Liderimiz yoktur. Partimiz, bir başkan tarafından değil, Parti Meclisimiz tarafından yönetilmektedir. Parti başkanımızın, görev ve yetkileri, Parti Meclisimizin aldığı kararları, uygulamak ve partinin sözcülüğünü yapmakla sınırlandırılmıştır.

Demokratik olduğunu söyleyen tüm partilerin yapılarını anlamak için parti tüzüklerine bakılması yeterlidir. Daha kendi içlerinde demokratik olmayan partilerden demokrasi getirmelerini beklemek bir hayaldir. Biz de buradan yola çıkarak mevcut hiç bir partinin hazırlamaya cesaret edemeyeceği bir parti tüzüğü hazırladık. İlerideki süreçte Parti Meclisimizin aldığı kararlara teknolojik imkanlar kullanılarak tüm parti üyelerinin katılımı sağlanacak ve doğrudan demokrasi tüm sistemin temel felsefesi olacaktır. Bu modeli ülkenin yönetim şekli haline getirmek için çalışacağız.

Önümüzdeki süreçte parti tüzüğümüz, çalışma felsefemiz, sistemimiz, parti programımız ile ilgili tüm bilgiler çeşitli vasıtalarla duyurulacak ve detaylıca anlatılacaktır. Yukarıda belirttiğimiz en temel ilkelerimizle aynı görüşleri paylaşan herkesi yetenekleri kapsamında, partimize üye olmaya ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz.  Gezi Partisi – 1 Ekim 2013

Lidersiz

Lider Yok, Sorun Yok

Gezi Partisi’nde başkanlık yetkileri alınmıştır. Her oluşum başka birinin denetimindedir. Bunu sağlayan tam demokratik tüzüğüdür. Parti Meclisi dahil, “Halk Sandalyesi” uygulaması ile üyelerin katılımıyla yönetilir. Dünyanın gelecek siyaseti, iletişim çağının sayesinde, lidersiz ve yatayda örgütlenmeyle gerçekleşecektir. Gezi Partisi bunun ilk örneği olacaktır.

Yaygın olarak inandırılmış “lidersiz olmaz” söylemi sadece insanlara söz hakkı verilmeyen toplumlarda geçerlidir. Bireyler haklı olarak, söz hakkına sahip olamadıkları için, birileri kendi adlarına konuşsun isterler. İnsanlar söz hakkına sahipse “lider” aramaz.

Apartman yöneticileri de, siyasi parti yöneticileri de, devlet yöneticileri de “lider” olamazlar. Sadece yetkilendirilmiş kişilerdir. Tek bir lider vardır o da ülke üzerindeki tüm bireylerden oluşan halktır. Gezi Partisi’nin amacı tüm görüşleri aynı çatı altına toplayarak, temsiliyet sorununu ortadan kaldırmak ve ortak akıl ile gerçek bir halk anayasası yazmaktır.

“Merkez üstü” partinin “lideri” olamaz. Çünkü bir lideri olsaydı o liderin görüşü baskın olurdu. Gezi Partisi’nin tüzüğü lidersiz olarak yazılmıştır. Başkanı seçilmeden tüzüğü yazılan tek partidir. Gezi Partisi’nde temsil sorunu yoktur. Herkes kendini temsil edebilir. Tüm yollar, tüzük ile açıktır. Liderli sistemlerin sonu gelmiştir. İletişim çağına uygun yeni siyaseti Gezi Partisi belirlemektedir.

ÜYE OLMAK İSTİYORUM

Otonom Teşkilatlanma

“Kendi ilçemizden kendimizi seçiyoruz.
Kendimiz ilçemizi yönetiyoruz.
İlçemizle kendimiz ilgileniyoruz.
Kararları ortak akılla alıyoruz.”

OTONOM

İLÇELER

 

Gezi Partisi yatayda örgütlenmektedir. Her ilçe ve il kendini yönetir. Tüm teşkilatlar sürekli birbirleri ile iletişim içindedir. Otonomlar, Gezi Partisi kuruluş bildirgesine, siyasi partiler kanununa ve ortak kararlar sonucu belirlenmiş ana politikalara bağlıdırlar.

Gelin kendi bölgenizi oluşturun, kendinizi temsil edin.

 

KENDİ İLÇEMİZİ KURMAK İSTİYORUZ

Teşkilatlanma Hedefimiz

81
İl
957
İlçe

“Biz” Olmak

“Sadece “biz” var; onlar, bunlar, şunlar yok. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız.”

Felsefe ve Kavramlar

Adı Neden Gezi Partisi?

Gezi Partisi, Gezi Parkı olaylarında ortaya çıkan ruhu kavramsallaştırmak ve parkın felsefesini hayatlarımıza uyarlamak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşundaki temel bilgileri parktan alır. Gezi Parkı lidersiz bir hareketti. Gezi Partisi de aynı şekilde lidersiz ve yatayda örgütlenen bir yapıdır.

Gezi Parkı’nda tüm görüşler yan yana bulunmaktaydı. Kimse inancından, etnik kimliğinden, görüşünden dolayı parktan çıkarılmadı. Gezi Partisi de kutupsuz bir siyaset için yola çıkmıştır. Biz zaten aynı ülkede yaşıyoruz. Düşman değiliz. Siyasette de hep beraber kendimizi yöneteceğimiz bir model oluşturduk.

Gezi Parkı’nda tek bir görüş yer alamadı. Bu da karşısındakinin görüşünü yok sayan ve kendi görüşü üzerinden tahakküm kurmaya çalışan zihniyetti. Gezi Partisi’nin tek kırmızı çizgisi budur. Bu tahakküm kurmaya çalışan ve karşısındakini yok sayan görüş dışında her türlü fikir, kimlik ve inanç Gezi Partisi’nde kendini temsil eder. Gezi Parkı’nda ortak vicdan ve ortak akıl vardı. Değişik görüşteki insanlar yetenekleri doğrultusunda gönüllü görev aldılar. Revir kuruldu, market kuruldu, veteriner kuruldu, bostan ekildi, sanat yapıldı, kol kola girildi, ortak amaç uğruna tüm görüşlerin zenginliği bir vücut oldu. Karşısında hiçbir güç duramadı. Hepimizde doğrular var. Bunları partimizde aynı şekilde kullanıyoruz.

Yani cevap; bu felsefeyi daha iyi anlatacak bir kelime olmadığı için.

“Sen gittin diye park, Gezi Parkı oldu, sen gelirsen parti, Gezi Partisi olur.”