BİRİNCİ BÖLÜM: TANIM VE AMAÇ

Tanım
Madde 1: Partinin adı; “GEZİ PARTİSİ”DİR. Kısaltılmış adı; GZP’ dir. Partinin Genel Merkezi; Ankara’dadır.

Amaç
Madde 2: Partinin amacı; İnsan onuruna yaraşır bir toplum düzeni için, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla gücünü sivil toplumdan alan, bir Halk Anayasası hazırlamak, Tüm bireylerin kendi yaşam biçimlerini ve geleceklerini hür iradeleriyle inşa edebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak,
Bireyin haklarını savunan ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir toplum düzeni kurmaktır.