BÜYÜK KONGRE DUYURUSU

Yollayan | Eylül 17, 2015 | Genel | Yorum Yok


Partimizin 1. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 19.09.2015 Cumartesi günü saat 11.00  Umut Tiyatrosu Engelsiz Sanat Atölyesi Mithatpaşa Cad. No:30/13 Çankaya-Kızılay ANKARA adresinde toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.09.2015 Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimizin, Parti tüzüğümüzün 56/7 Maddesinde belirtilen Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine adaylık başvurularını kongre tarihinden en geç 72 saat, önce bildirmeleri gereklidir. Daha sonraki adaylık başvuruları geçerli değildir.

Bunu yerine getirmeyen adaylarımızın başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Tüm delegelerimizin ve üyelerimizin katılımı rica olunur.

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve kongre divanının oluşturulması,
 2. Gündemin okunması,
 3. Faaliyet raporu ve hesap raporunun okunması, müzakeresi, Parti gelir, gider ve kesin hesaplarının onaylanması,
 4. Genel Başkan ve Parti Meclisi üyelerinin İBRASI,
 5. Taslak bütçenin müzakeresi ve kabulü,
 6. Tüzük değişiklik tekliflerinin müzakeresi ve karara bağlanması,
 7. Genel Başkan Adaylarının konuşması,
 8. Adayların tanıtımı ve oy pusulalarının seçim kuruluna teslimi,
 9. Genel Başkan, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış

Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Gezi Partisi

Yorum Yaz

Eposta adresiniz hiçbir yerde yayınlanmayacak.

 Yollayan Dospel & GanjaParker