Tüzük Farklılıklarımız

Gerçek demokrasi için, öncelikle demokratik bir tüzüğe ihtiyaç vardır.

Gel Kendini Temsil Et

Bir gün değil, her gün demokrasi. Türkiye'de ilk defa Gezi Partisi'nde.

Üyelik ve Gönüllülük

Gezi Partisi'nde görev verilmez, görev alınır.

1
1

Türkiye’nin En Demokratik Parti Tüzüğü

Öncelikle Parti İçi Demokrasi

Demokrasiden bahseden tüm sistem partilerinin parti tüzükleri anti-demokratik. Bir partinin samimiyetini tüzüğünden anlarsınız. Bir başkanın partide her dediğini yaptırmaya gücü varsa hangi demokrasiden bahsedebiliriz? Bir ülke iktidar partisinin tüzüğü ile yönetilir. Bu yüzden partilerin ne yapacaklarını vaat ettikleri “şirin” programlarına değil, kanunen işleyişlerini belirleyen tüzüklerine bakınız. Program ve vaatlerin uygulanmaması durumunda hiçbir yaptırım yoktur. Fakat partiler, tüzüklerine uymak zorundadırlar.

Gezi Partisi’nin tüzüğü, bir çok farklı görüş tarafından ortak akılla yazılmıştır. Başkanı seçilmeden yazılan ilk parti tüzüğüdür. Gezi Partisi, tüzüğü ve kurduğu sistem sebebiyle Türkiye’de tektir.

Gezi Partisi’nde başkanlık yetkileri alınmıştır. Her oluşum başka birinin denetimindedir. Bunu sağlayan tam demokratik tüzüğüdür. Parti Meclisi dahil, “Halk Sandalyesi” uygulaması ile üyelerin katılımıyla yönetilir. Dünyanın gelecek siyaseti, iletişim çağının sayesinde, lidersiz ve yatayda örgütlenmeyle gerçekleşecektir. Gezi Partisi bunun ilk örneği olacaktır.

NEDİR FARKLI OLAN?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; milletvekili adaylarının “sadece” bölgelerinden ön seçimle belirlenebildiğini, biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; Genel Başkan dahil kimsenin ön seçimi kazanmadan milletvekili adayı olamayacağını biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; kimsenin, eşini, dostunu, para vereni, rantçıyı, aday gösteremeyeceğini biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; grup kararı alınamadığını ve herkesin kendi hür iradesiyle karar verdiğini biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; kurultayda “tek seçim” şeklinin çarşaf liste olduğunu ve değiştirilemeyeceğini biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; Genel Başkanın yetkilerinin yazılmadığını ve sadece sözcü olduğunu biliyor muydunuz?

Gezi Partisi tüzüğüne göre; kuvvetler ayrılığının Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu olarak kesin çizgilerle, yetkilerle belirlendiğini biliyor muydunuz?

Gel Kendini Temsil Et

Temsil ediliyor musun?

Halkı temsil ettiğine inandığımız vekiller liderlerinden izin almadan nefes bile alamıyorsa halk adına ne söyleyebilir ki? Ortada bir lider varsa hangi demokrasiden bahsedebiliriz? Grup kararları alan, tek başına tüm parti adına karar verebilen liderlerin bulunduğu partilerde hangi özgürlükten konuşabiliriz?

Siyasi rant sistemine sırtını yaslamış partiler ve bunun doğal sonucu olan hali hazırdaki meclis tablosu temsil edilmediğimizi açıkça göstermektedir. Diğer partilerin hiçbirinde özgürce yapılamayan siyaset, temsil sorununun kaynağıdır. İfade özgürlüğü olmayan partiler nasıl demokrasiden bahseder?

Mecburiyetten, ödünç, kerhen verilen oylar bir temsil sorunudur. Bu sistemde kimse halk için daha iyi bir hayat sağlamayacak. Çünkü kurulmuş bu yapı sadece rantın menfaatine çalışır. Parayla seçilen vekillerin amacı halkı temsil etmek midir? Halk kendini yönetmezse bu düzen hiç değişmez.

Gel ve kendini temsil et. İlçe teşkilatını kur veya katıl, otonom bölgeni oluştur. Aday ol veya adayını belirle. Doğrudan demokrasi ile her karara katıl. Kuruluş dinamikleri ve oluşum şekli nedeniyle bir tek Gezi Partisi gerçek demokrasiden bahsedebilir. Ülke genelinde demokrasi için tek şanstır.

Kendimi Temsil Etmek İstiyorum

DEMOKRASİ NE DEĞİLDİR?

Demokrasi sadece 4 yılda bir sandığa oy atmak değildir.
Demokrasi çoğunluğun azınlığa tahakkümü değildir.
Demokrasi iktidarı eline geçirenin istediği her şeyi yapması demek değildir.
Demokrasi sadece parmak kaldırmak değildir.
Demokrasi biri ne derse onu yapmak demek değildir.
Demokrasi anlık karar vermek değildir.

İletişim çağına uygun bir şekilde demokrasinin yeni tarifini yapıyoruz.

DEMOKRASİ ACELEYE GELMEZ

Fikir
Sorgulama
Tartışma
Ortak Akıl
Gerekirse Oylama

HERKESİN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU GERÇEK DEMOKRASİ İŞLEYİŞİ

Türkiye’de İlk Defa

DOĞRUDAN, KATILIMCI, SÜREKLİ DEMOKRASİ

GEZİ PARTİSİ HALK SANDALYESİ

Gezi Partisi’nde tüm üyeler, tüm kararlara ilk defa Gezi Partisi’nin yarattığı “Halk Sandalyesi” modülü vasıtasıyla katılırlar. Her üyenin, alınan her kararda söz hakkı vardır.

Nasıl Çalışır?

Her üye Gezi Partisi’nin portalı olan www.ortakmeydan.com’da kendi profilini oluşturur.

Partinin en yetkili organı Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve otonom ilçe teşkilatları, tüm projelerini ve oluşturulacak her türlü parti politikasını Gezi Partisi üyelerinin görüşlerine sunar.

Üyeler, konu hakkında görüşlerini yazabilir, önerilerde bulunabilir. Oylamaya katılabilir. Oylamalar 3 kriter üzerinden yapılır.

Gereklilik

88%

Zamanlama

35%

Onay

73%

En beğenilen yorumlar sıralamada yukarı çıkar. Böylece bir üye yaptığı tek bir yorumla konu hakkında belirleyici olabilir.

Yeterli sürenin sonunda oylama sonlandırılır. Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve teşkilatların yönetimleri, çıkan sonuca göre faaliyete geçebilir veya oylamayı güncelleyerek yeniden halk sandalyesinde değerlendirebilir.

Üyelik ve Gönüllülük

Üyelik Nedir?

Gezi Partisi kurulurken arkasında hiçbir güç, sermaye, kurum, kuruluş, lobi bulunmamıştır. Gezi Partisi’ni halk kurmuştur. Halk kendi kurduğu otonom ilçe teşkilatlarıyla partiyi yönetmektedir. Gezi Partisi üyelik ve gönüllülük esası ile çalışmaktadır. Finansını üye aidatları, bağışlar ve etkinlikleri ile sağlamaktadır. Üyeler ıslak imzalı başvuruları alındıktan sonra Gezi Partisi’ne kaydedilir ve “halk sandalyesi” ile tüm parti politikalarında etkili olabilir. Üyeler ilçe teşkilatlarında istedikleri görevi üstlenebilirler. Aktif çalışabilirler. Üyelik aidatları 2014 senesi için aylık asgari 10 TL olarak belirlenmiştir.

Gönüllülük nedir?

Çeşitli kanunlar sebebiyle partimize üye olamayanlar (18 yaş sınırı, devlet memurluğu vb.) gönüllü olarak destek verebilirler. Gönüllülük formunda yardımcı olmak istedikleri konuyu belirtebilirler. Gönüllüler aidat ödemezler. Bağış yapabilirler.

ÜYE - GÖNÜLLÜ OLMAK İSTİYORUM

“Biz sadece temeli attık, gel yaşayacağımız evi beraber inşa edelim.”