Toplumsal Barış

En çok ihtiyacımız olan

Yeni Bir Dil

Yeni bir siyaset için yeni bir dil kullanıyoruz. Saygılı ve ayrıştırmayan...

Beyan Esastır

Kendini nasıl tarif ediyorsan öylesin. Kimse sana kim olduğunu söyleyemez.

1
1

Toplumsal Barış

Uzlaşmak İçin Masadayız

Öncelikli hedefimiz toplumun tüm kesimlerini kapsamak. Farklı görüşlerin bir masaya oturması ile kavga kültürü son bulacaktır. Ülkemizde aileler içinde, eşler arasında, jenerasyonlar arasında ideolojik farklar bulunmasına rağmen hep beraber hayatımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gereken bu zenginliği siyasi hayata taşımak ve kutuplaşmayı sona erdirmek. Çünkü;
Devletin ideolojisi olamaz. Her vatandaşına eşit mesafede durabilmelidir. Devleti yöneten parti de her görüşe açık olmak zorundadır. Üstten bağırıp, kutuplaştırarak yapılan siyasetin sonu gelmiştir. Bir ülkede “birilerinin savcısı, polisi, askeri, doktoru” olamaz. Eğer varsa insan hakları yoktur. Bireyler görüşlerinin doğrularını parti içinde ifade edebilmelidir. Bloklar halinde tek renkten oluşan parti ve sistemlerin geçerliliği kalmamıştır. Yapmaya çalıştığımız tüm görüşleri temsil eden bir “konsensüs sistemi”. O yüzden diyoruz ki, Gezi Partisi bir iletişim ağıdır. Hali hazırdaki sistem partileriyle hiç bir benzerliği yoktur.

KUTUPLAŞMAYA SON VEREN İLK SİYASİ PARTİ

Merkez Üstü Görüş

“Gezi Partisi ne ola? Sağcı mıdır, solcu mudur, liberal midir, nedir? Anlatın bir hele..”

Hem sol, hem sağ, hem de merkez…

Merkez üstü demek, herkes beraber demek.

Gezi Partisi “merkez üstü”dür. Nasıl ki bir doktor, polis, hakim, öğretmen, kendi siyasal görüşüne göre mesleğini icra edemezse, etmemeliyse, aynı şekilde devletin de “tarafı” olamaz. Devlet her vatandaşına eşit mesafede durabilmelidir. Devlet “merkez üstü” olmalıdır. Haliyle devleti yöneten parti de “merkez üstü” olmak zorundadır. “Merkez üstü” olmanın ise tek bir yöntemi vardır. Farklı görüşlere sahip ama birbirleriyle konuşabilen bireylerin partiyi oluşturması. Bireyler politika belirlerken, inandıkları görüşü, diğerleri ile masaya yatırıp kendi inanç ve düşünceleri ile “ortak akıl” oluştururlar. Eğer tüm görüşler partide temsil ediliyor olursa kutuplaşma sona erer.

Gezi Partisi siyasette bir ilktir, yeni bir sistemdir ve sadece Türkiye için değil…

Birbirini dinleyebilen, ortak akıla inanan, tüm görüşler aynı masada.

NASIL KATILABİLİRİM?

GEZİ PARTİSİ’NİN TEK BİR KIRMIZI ÇİZGİSİ VARDIR

Gezi Partisi’nde tek kırmızı çizgi, karşısındaki görüşü “yok sayan” ve “tahakküm kurmaya çalışan” görüştür.

Yeni Bir Dil

Yeni bir siyaset için yeni bir dil kullanıyoruz. Biz hepimize “biz” diyoruz.

Aynı toprakta yaşayanlar, aynı gökyüzüne bakanlar, nasıl bizden başka olabilir ki?

Beyan Esastır

Gezi Partisi’nde Beyan Esastır

Herkes kendini nasıl tanımlıyorsa (ırk, cinsiyet, inanç, görüş vs.) o şekilde kabul edilir. Kimseye arzu ettiği şeklin dışında bir söylemle hitap edilmez.

Kişiler, karşısındaki görüşe tahakküm kurmamak, inanç, düşünce ve kimlikleri yok saymamak kaydıyla, her türlü görüşünü beyan edebilir.

Bu anlayış, bireye özlük haklarının verilmesi üzerinedir. İnsanlar Gezi Partisi’nde kendilerini özgürce ifade edebilirler.

 

ÜYE OLMAK İSTİYORUM

“Biz sadece temeli attık, gel yaşayacağımız evi beraber inşa edelim.”